Pedagog

U suvremenoj školi 21. stoljeća briga za prikladan cjeloviti razvoj djece i mladih nemoguća je bez pedagoga. Djelatnost pedagog kao člana stručno-razvojne službe usmjerena je na unaprjeđenje svih sastavnica odgojno-obrazovnog rada škole. Pedagog radi s učiteljima, nastavnicima, učenicima i roditeljima. Osim toga surađuje s ravnateljem škole i stručnjacima koji rade u drugim institucijama, a povezane su sa školom (liječnici školske medicine, klinički psiholozi, psihijatri, socijalni radnici i drugi).

S razrednicima prati i analizira napredovanje i ponašanje učenika. Na satima razrednika nerijetko vodi pedagoške radionice (o komunikaciji i humanizaciji međuljudskih odnosa, usvajanju vrijednosti i temama iz područja građanskog, spolnog i zdravstvenog odgoja). Ukoliko učenik na nekom od tih područja ima problem, uvijek mu se može nasamo obratiti za pomoć. Ponekad će mu je pružiti u školi, a ponekad će ga uputiti na traženje pomoći izvan škole, kod drugih stručnjaka. Pedagog brine o uzrocima, posljedicama i prevladavanju školskog neuspjeha i dugotrajnih izostanaka iz škole. Bavi se pedagoškom dijagnostikom i savjetovanjem učenika koji imaju osobne probleme, poteškoće u učenju i ponašanju te roditelja o komunikaciji i odgoju djece. Pokazuje razumijevanje za sve oblike ljudskog ponašanja, a problema prilazi smisleno i rješava ih logično.

U radu s učiteljima i nastavnicima pedagog ima ulogu kritičkog prijatelja koja se sastoji od pružanja povratnih informacija o planiranju, izvedbi i uspješnosti nastave te kvaliteti razredno-nastavnog ozračja. Osim toga, potiče ih na korištenje metoda koje učenje čine zabavnim, poučnim, smislenim i povezanim sa stvarnim životom; ukazuje kako provjere znanja učiniti raznovrsnim, a ocjenjivanje jasnim, pravednim i s manje stresa. Svaki učenik treba razumijeti zašto je dobio upravo tu ocjenu i ako nije zadovoljan, kako može postati uspješniji.

Osim toga, bavi se profesionalnim informiranjem i orijentacijom (u osnovnoj školi) i karijernim savjetovanjem (u srednjoj školi). Pedagog još predlaže aktivnosti na razini škole, brine o stručnom usavršavanju i napredovanju nastavnika, provodi studijske analize i istraživanja, a na temelju dobivenih rezultata ravnatelju predlaže aktivnosti za podizanje kvalitete rada i kulture škole.

Uloga pedagoga mijenja se paralelno s promjenama u društvu i zbog toga veliki dio vremena posvećuje vlastitom stručnom usavršavanju i samovrednovanju rada. U Hrvatskoj se pedagozi školuju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta, čiji suvremeni studijski program je vrlo sličan onima koji se provode na Sveučilištima u Hamburgu, Ljubljani i Padovi. Pedagog nije drugi naziv za učitelja, nastavnika ni psihologa. Dakle, pedagog nije učitelj, ne bavi se poučavanjem nekog predmeta, psihološkom dijagnostikom ni psihoterapijom.

Različiti stručni suradnici imaju različite metode za rad, ali svrha im je jednaka – poboljšanje života djece i mladih kojima treba podrška i pomoć u prevladavanju različitih teškoća. Na Hrabrom telefonu volontiraju studenti svih ovih pomagačkih zanimanja i trude se na što bolji način biti podrška djeci i mladima koji se javljaju. Kada sljedeći put nazoveš Hrabri telefon, pitaj što je savjetovatelj po struci i saznaj još detaljnije čime se bavi u svom zanimanju!